Galicia lanza a primeira incubadora nacional de alta tecnoloxía para o sector automoción HIGH TECH AUTO

Consorcio da Zona Franca de Vigo e o IGAPE lanzan a primeira convocatoria da Incubadora de alta tecnoloxía High Tech Auto de Galicia.

O venres 29 de novembro de 2019 ábrese o prazo de presentación para aqueles proxectos que queiran participar na primeira convocatoria da incubadora High Tech Auto. 

O proxecto conta co cofinanciamento da Unión Europea a través da Fundación INCYDE e é complementaria á Business Factory Auto de Galicia ( BFA).

Vigo, 26 de novembro de 2019.- O Consorcio da Zona Franca de Vigo ( CZFV) xunto con Igape, continúan dando pasos para promover a competitividade de Galicia no sector da automoción. O proxecto High Tech Auto – Incubadora, enmárcase dentro do Programa Operativo  Plurirregional de España 2014-2020, e conta cun cofinanciamento dun 80% mediante a Fundación INCYDE a través dos Fondos FEDER da Unión Europea.

Esta incubadora de proxectos tecnolóxicos innovadores busca contribuír ao desenvolvemento do tecido produtivo dun sector estratéxico da Comunidade Autónoma de Galicia e priorizado dentro da estratexia de especialización intelixente RIS3, como é o sector da automoción e o seu auxiliar. 

Desde a Incubadora, que estará aloxada inicialmente nas instalacións do CZFV en Bouzas (Vigo), apoiaranse proxectos tecnolóxicos en fase semente ou incipiente coa idea de validar idéalas/tecnoloxías para posteriormente construír un modelo de negocio de innovador ao redor dela. 

Para iso poñerase ao dispor dos proxectos participantes servizos de apoio para transformar os seus modelos de negocio, espazos para a incubación e un laboratorio de fabricación e servizos dixitais e tecnolóxicos de automoción.

A creación da Incubadora  High  Tech de Automoción eríxese como o elo necesario que falta para completar un verdadeiro ecosistema de innovación do sector automoción e compoñentes en Galicia, que integre a emprendedores, empresas, sistema de coñecemento e I+D+ i, administración pública, entidades financeiras, orientándose a favorecer a transferencia de tecnoloxía do ámbito académico e tecnolóxico ao tecido empresarial do sector da automoción e o seu auxiliar a través de vehículos de transferencia de tecnoloxía. Logrando un impacto nas empresas existentes no sector e na sociedade galega. 

Incubadora High Tech Auto & BFA

A Incubadora integrará, entre os seus obxectivos e metodoloxías de traballo, procesos que permitan orientar aos proxectos incubados cara á aceleradora de emprendemento Business Factory Auto (BFA). Por tanto apoiarase e coordinará con este programa como unha fórmula de impulso e aceleración dos proxectos, orientándoos de forma conxunta desde a fase semente ou máis incipiente do proxecto ata a saída ao mercado dos mesmos e a súa consolidación e salto de escala

Prazo de presentación de candidaturas

O venres 29 de novembro de 2019 ábrese o prazo para presentar proxectos á primeira edición da incubadora  High  Tech Auto que se estenderá ata o 14 de febreiro 2020.