INCUBADORA HIGH TECH AUTO

A Incubadora High Tech Auto de Galicia é un proxecto que está cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) cunha taxa de cofinanciamento do 80% dentro do Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 no marco do programa «Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes» da Fundación Incyde.

É unha iniciativa promovida polo Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV) e pola Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Unha incubadora de empresas proporciona un espazo ou ambiente físico no que os emprendedores poden desenvolver as súas iniciativas empresariais e acceder a ferramentas, recursos, contactos, capacitacións e relacións que necesitan para crecer e desenvolver a súa capacidade de xestión no mercado local, nacional e internacional; catapultando iniciativas mediante a xeración dunha nova perspectiva e actitude empresarial, vista desde o punto de vista da innovación.

A incubadora HIGH TECH AUTO de Galicia especializada no sector da automoción supón unha oportunidade para favorecer a transferencia de tecnoloxía ao tecido empresarial do sector de automoción, sector auxiliar de compoñentes e servizos avanzados para a industria da automoción a través de vehículos de transferencia de tecnoloxía. Ten como obxectivo favorecer a pre-incubación, incubación e post-incubación de ideas e proxectos tecnolóxicos en fase semente ou incipiente coa idea de validalas e transferilas ao mercado do sector da automocióncon a idea de validar idéalas/tecnoloxías para posteriormente construír un modelo de negocio de innovador ao redor dela.

INCUBADORA HIGH TECH AUTO

A Incubadora High Tech Auto de Galicia é un proxecto que está cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) cunha taxa de cofinanciamento do 80% dentro do Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 no marco do programa «Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes» da Fundación Incyde.

É unha iniciativa promovida polo Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV) e pola Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Unha incubadora de empresas proporciona un espazo ou ambiente físico no que os emprendedores poden desenvolver as súas iniciativas empresariais e acceder a ferramentas, recursos, contactos, capacitacións e relacións que necesitan para crecer e desenvolver a súa capacidade de xestión no mercado local, nacional e internacional; catapultando iniciativas mediante a xeración dunha nova perspectiva e actitude empresarial, vista desde o punto de vista da innovación.

A incubadora HIGH TECH AUTO de Galicia especializada no sector da automoción supón unha oportunidade para favorecer a transferencia de tecnoloxía ao tecido empresarial do sector de automoción, sector auxiliar de compoñentes e servizos avanzados para a industria da automoción a través de vehículos de transferencia de tecnoloxía. Ten como obxectivo favorecer a pre-incubación, incubación e post-incubación de ideas e proxectos tecnolóxicos en fase semente ou incipiente coa idea de validalas e transferilas ao mercado do sector da automocióncon a idea de validar idéalas/tecnoloxías para posteriormente construír un modelo de negocio de innovador ao redor dela.

¿QUE BUSCAMOS?

O programa está aberto a todas aquelas iniciativas emprendedoras de carácter innovador vinculadas co sector de automoción, sector auxiliar de compoñentes e servizos avanzados para a industria da automoción, xa sexa en produto/servizo, en procesos e/ou no modelo de negocio, ou tecnoloxías.

DENDE 2021

Datos HTA

¿QUE OFRECEMOS?

TALLERES DE FOMENTO DA INNOVACIÓN
Establécese un conxunto de talleres que reforzarán os
proxectos seleccionados permitiendo o santo de “IDEA” a
“PROXECTO EMPRESARIAL”
TALLERES DE FOMENTO DA INNOVACIÓN
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN
Desenvolvemento dun programa para a operación tecnolóxica internacional e a internacionalización dos emprendedores e as empresas micropymes incubadas.
PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN
ACCESO A FINANCIAMENTO
Apoio de diferentes entidades de financiamento, fondos de inversión e empresas de capital riesgo que buscarán apoiar financieramente e mediante inversión directa as empresas incubadas.
ACCESO A FINANCIAMENTO
PROGRAMAS NETWORKING
Para favorecer o networking dos proxectos, a incubadora promove un ambicioso programa orientado a establecer contactos entre os distintos Stakeholders asociados aos mesmos.
PROGRAMAS NETWORKING
ACCESO AOS ESPAZOS FÍSICOS DA INCUBADORA
Espazo de incubación compartido (coworking), salas individuais, laboratorio de fabricación e servizos digixitais e tecnolóxicos da automoción.
ACCESO AOS ESPAZOS FÍSICOS DA INCUBADORA
FORMACIÓN E MENTORIZACIÓN
A Incubadora de Alta Tecnoloxía do Sector da Automoción conta con programas formativos e de mentorización dirixidos a favorecer a preincubación, incubación e a consolidación dos proxectos incubados.
FORMACIÓN E MENTORIZACIÓN
LABORATORIO DE FABRICACIÓN
Para promover e facilitar a transferencia tecnolóxica, que aglutinará equipamento tecnolóxico e dixital destiando para validar productos e servizos dos proxectos incubados, ou madurar e adaptar o desenvolvemento dos mesmos hacia empresas do sector da automoción e auxiliares.
LABORATORIO DE FABRICACIÓN
12 MESES

12 MESES

De incubación prorrogables a outros 12 meses

GRATIS

GRATIS

Presenta o teu Proxecto e participa de forma totalmente gratuita

CALENDARIO

CALENDARIO WEB HTA GAL

EQUIPO

COORDINACIÓN

HEIKO

HEIKO UNZALU

Responsable da High Tech Auto no Consorcio da Zona Franca de Vigo

986269700

ÁREA DE ACTIVIDADES

ÁREA DE COMUNICIÓN

ÁREA DE AUTOLAB

EQUIPO IGAPE

FANY

FANY SUAREZ

Subdirectora da Oficina Galicia Emprende do IGAPE

ANA NUÑEZ

ANA NUÑEZ

Técnica de Servizos Xerais

ENTIDADES COLABORADORAS