VIMOV Industries

VIMOV Industries

Descripción

Os cambios tecnolóxicos que subxacen na denominada cuarta revolución industrial (ou industria 4.0) que implican enormes retos á competitividade ao xerar impactos desde múltiples vertentes, non poden ser alleos á industria.

Quen ía pensar que o xoguete estrela do Nadal de hai uns  anos acabaría por invadir o armazón urbano e as rúas das grandes cidades. Xa non son os nenos os que piden un patinete eléctrico para xogar, senón que agora, a idade dos  usuarios aumentou, e úsano como medio de transporte para desprazarse pola cidade  no seu día a día. Lonxe quedou o seu papel como xoguete, mesmo, como gadget.

A proliferación deste medio de transporte práctico, económico e sostible e a súa aparición nas rúas das grandes cidades do noso país foi tan rápida e espontánea que colleu desprevido ás autoridades, e a lexislación que regulariza o seu uso en España, tivo que esperar ata finais do 2020 para a súa aprobación.

A integración dos VMP na contorna Industrial, co obxectivo de substituír os desprazamentos peonís, por un sistema intelixente de xestión de mobilidade persoal, que permite un aumento da produtividade e a eficiencia mediante o aforro de tempo, é o obxectivo de VIMOV.

VIMOV Industries é un sistema intelixente de xestión de mobilidade persoal en tempo real, que permite integrar o patinete eléctrico na contorna industrial, converténdoo nun elemento mais do proceso, achegando de maneira notable ao aumento da produtividade e á redución de custos mediante o aforro de tempo en desprazamentos.