Truck MMS

Truck MMS

Descripción

Truck MMS é unha plataforma “ ad- hoc” para a xestión do mantemento integral de calquera frota de vehículos urbanos (ITV, avarías, mantemento preditivo e correctivo)

Entres as súas funcionalidades destacamos:

Operario

 • Mantemento preventivo diario e semanal
 • Reporte de avarías
 • Reporte de accidentes

Técnico

 • Recibir ordes de reparación
 • Reportar estado vehículos
 • Levar a cabo intervencións de preventivos e correctivos
 • Establecer citas
 • Fluxo de traballo ITV
 • Acceso a  checklists


Xestor de frota

 • Recibir notificacións operarios e envialas a técnicos.
 • Controlar o estado dos mantementos preventivos e  ITVs

Mantenimiento

 

Itv