Phi Vehicle

Phi Vehicle

Descripción


Empresa que trata de avaliar o rendemento dos vehículos e ser capaces de democratizalo para o gran público. Proba de esforzo: medir e comparar a potencia e a eficiencia dos motores, informan de eficiencia e outros parámetros técnicos, ademais poden comparar coas medidas estándar e con motores similares.

www.phivehicle.com