EDV

EDV

Descripción

Desenvolvemos un vehículo de procura e recoñecemento de IED que realmente protexan ás nosas tropas despregadas en Z.O.

Utilizando as tecnoloxías xa existentes e novas tecnoloxías no recoñecemento de diversos aspectos tecnolóxicos podemos garantir o recoñecemento dos RCIED e facilitar o recoñecemento nas operacións de recoñecemento e limpeza de roteiro.

Somos un equipo multifuncional que consta dun enxeñeiro eléctrico un asesor ambiental e un EOR. Actualmente estamos en contacto con diversas empresas tecnolóxicas especializadas en identificación visual e de carácter tecnolóxico nacional e internacional