Carontic

Carontic

Descripción

Os sectores das aseguradoras, plataformas de renting e car sharing alcanzaron tal nivel de madurez que compiten por gañarlle cota de mercado á competencia mediante desconto de tarifa aos seus usuarios.

Propoñemos que a tarifa que paguen os usuarios nas súas aseguradoras ou en plataformas de renting sexa flexible pola análise da súa condución real e non por sesgos como a idade ou experiencia no seu carné.

Proposta de valor de Carontic

  • Un SaaS completo de analítica que permite categorizar ao usuario polo seu perfil de condución con telemetría avanzada e modelos preditivos de analítica.
  • Desenvolvemento completo de solucións hardware que proporcionen funcionalidades extra aos clientes.