Evento IV Edición de HTA con StartUp Galicia

Evento en liña de presentación da IV Edición da HTA con Startup Gacilia, para dar a coñecer os detalles da incubadora.

Foi o último evento de presentación da IV convocatoria, que tivo o seguinte itinerario:

10:00 – 10:05 Benvida, Daniel Cerqueiro, Presidente Startup Galicia

10:05 – 10:20 Características 4ª Edición HTA, Heikp Unzalu, Coordinador HTA

10:20 – 10:25 EDSM, caso de éxito da última edición de HTA

10:25 – 10:30 Fany Suarez, Subdirectora da Oficina Galicia Emprende, Igape

10:30 – 10:40 Preguntas audiencia

10:40 – 10:45 Peche, Daniel Cerqueiro, Presidente Startup Galicia