OBXECTIVOS

CONTRIBUIR

CONTRIBUIR

ao desenvolvemento do tecido produtivo dun sector estratéxico da Comunidade Autónoma de Galicia e priorizado dentro da estratexia de especialización intelixente RIS3, como é o sector da automoción e o seu auxiliar.

PROMOVER

PROMOVER

un ecosistema de innovación do sector automoción e os seus
auxiliares en Galicia, que integre a emprendedores, empresas, sistema
de coñecemento e I+D+ i, administración pública e entidades de financiamento.

FAVORECER

FAVORECER

A transferencia de tecnoloxía do ámbito académico e tecnolóxico ao tecido empresarial do sector da automoción e o seu auxiliar a través de vehículos de transferencia de tecnoloxía. Logrando un impacto nas empresas existentes no sector e na sociedade galega.

DESTINATARIOS

O programa está aberto a todas aquelas iniciativas emprendedoras de carácter innovador vinculadas co sector de automoción, sector auxiliar de compoñentes e servizos avanzados para a industria da automoción, xa sexa en produto/servizo, en procesos e/ou no modelo de negocio, ou tecnoloxías.

CALENDARIO

A duración prevista para o desenvolvemento de todas as actividades contempladas na Incubadora ascenden a 12 meses.
Convocatoria: 29/11/2019, prazo de presentación de solicitudes ampliado ata o 20/03/2020 .

SERVIZOS DA HIGH TECH AUTO

Articularanse un un conxunto de programas orientados a prestar servizos facilitadores de transferencia aos proxectos incubados. Os proxectos
participarán en programas de fomento á innovación, sesións de mentorización e formación; sesións grupais, sesións individuais
adecuadas ás necesidades de cada proxecto; sesións de networing; de fomento ao acceso de financiamento y programas de internacionalización.

TALLERES DE FOMENTO DA INNOVACIÓN
PRE-INCUBACIÓN

TALLERES DE FOMENTO DA INNOVACIÓN

Establécese un conxunto de talleres que reforzarán os proxectos seleccionados permitiendo o santo de “IDEA” a “PROXECTO EMPRESARIAL”

PROGRAMAS FORMATIVOS E DE MENTORIZACIÓN
PRE-INCUBACIÓN

PROGRAMAS FORMATIVOS E DE MENTORIZACIÓN

A Incubadora de Alta Tecnoloxía do Sector da Automoción conta con programas formativos e de mentorización dirixidos a favorecer a preincubación, incubación e a consolidación dos proxectos incubados.

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN
INCUBACIÓN

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN

Desenvolvemento dun programa para a operación tecnolóxica internacional e a internacionalización dos emprendedores e as empresas micropymes incubadas.

PROGRAMAS NETWORKING
INCUBACIÓN

PROGRAMAS NETWORKING

Para favorecer o networking dos proxectos, a incubadora promove un ambicioso programa orientado a establecer contactos entre los distintos Stakeholders asociados aos mesmos.

ACCESO A FINANCIACIÓN
INCUBACIÓN

ACCESO A FINANCIACIÓN

Apoio de diferentes entidades de financiamento, fondos de inversión e empresas de capital riesgo que buscarán apoiar financieramente e mediante inversión directa as empresas incubadas.

ACCESO AOS ESPAZOS FÍSICOS DA INCUBADORA

Tódoslos proxectos que foros elixidos para participar no programa da Incubadora High Tech Auto de Galicia terán a condición de beneficiarios das instalacións e espazos da Incubadora. A Incubadora conta cos espazos e equipamentos necesarios para favorecer a incubación e desenvolvemento dos proxectos incubados:

ESPAZO DE INCUBACIÓN COMPARTIDO (COWORKING)

ESPAZO DE INCUBACIÓN COMPARTIDO (COWORKING)

para favorecer a creación dun ambiente propio para un bo desenvolvemento do proxecto e a cocreación.

SALAS INDIVIDUAIS

SALAS INDIVIDUAIS

a disposición de todos os proxectos para celebrar reunión ou outros evetos se así se require.

LABORATORIO DE FABRICACIÓN E SERVIZOS DIXITAIS E TECNOLÓXICOS DA AUTOMOCIÓN

LABORATORIO DE FABRICACIÓN E SERVIZOS DIXITAIS E TECNOLÓXICOS DA AUTOMOCIÓN

para promover e facilitar a transferencia tecnolóxica, que aglutinará equipamento tecnolóxico e dixital destiando para validar productos e servizos dos proxectos incubados, ou madurar e adaptar o desenvolvemento dos mesmos hacia empresas do sector da automoción e auxiliares.