A partir do día posterior á publicación da convocatoria, os participantes dispoñerán duns 75 días para solicitar a participación no Programa, a través dun formulario online na seguinte dirección web: www.htauto.gal

Poderanse presentar todas aquelas iniciativas emprendedoras e innovadoras vinculadas co sector da automoción, sector auxiliar de compoñentes e servizos avanzados para a industria da automoción; xa sexa en produto/servizo, en procesos e/ou en modelo de negocio, ou tecnoloxías.

En ningún caso será necesario ter constituída a sociedade para a participación en fase de incubación do Programa, con todo, no caso de que se decida levar o proxecto á fase de post incubación, será necesario constituír unha sociedade.

Si, os participantes do Programa poderán ser tanto persoas físicas como xurídicas.

Cada proxecto deberá estar representado por polo menos unha persoa que será a encargada de participar nas actividades e programas da Incubadora  High  Tech Auto de Galicia.

O Programa está dirixido a iniciativas emprendedoras relacionadas co sector da automoción.

En canto ao grao de desenvolvemento, as ideas deberán estar en fase  pre- seed ou  seed, é dicir, proxectos en etapa inicial, cunha idea de negocio e na que se desenvolve ou se desenvolveu un produto/servizo mínimo viable.

Todos os participantes estarán situados nas instalacións da incubadora, que será de maneira provisional, a sede do Consorcio na Zona Franca de Bouzas en Vigo.

Os proxectos seleccionados comprometeranse a asistir e participar de forma activa en polo menos un 80% das actividades do Programa.

Os participantes terán acceso ao Programa, independentemente da súa nacionalidade.

Valoraranse: o grao de incubación, o grao de innovación do proxecto exposto, o grao de relevancia, grao da tecnoloxía, servizo e produto proposto, así como o grao de solidez do equipo.

Por último, convocarase, se así se estima oportuno, unha entrevista coa persoa asignada como representante da empresa como parte do proceso de selección.

Os promotores son as persoas ou entidade/é que orixinan o proxecto. No caso de tratarse dunha entidade/é, estas deberán designar un equipo xestor que interveña no proxecto de maneira directa e que teña poder para a toma de decisións e a representación total do mesmo. O equipo xestor estará formado polas persoas que forman parte de maneira activa do día a día do proxecto.

Non existen límites de proxectos a presentar, pero só se optará á elixibilidade dunha única candidatura, unha mesma persoa non poderá ser representante de dous proxectos á vez.

Unha vez pechada a fase de convocatoria, publicaranse as iniciativas empresariais seleccionadas na web do programa (www.htauto.gal) e estarán dispoñibles para consultalas no Rexistro do Consorcio Zona Franca de Vigo (Bouzas).

A persoa representante do proxecto ao longo de todas as fases do programa de incubación, non poderá participar en ningún caso noutros programas de similares características (aceleración/incubación) mentres dure a súa participación na incubadora  High  Tech Auto, pero si poderían outros membros do proxecto.

De conformidade coa normativa en materia de protección de datos, os datos facilitados polos participantes serán tratados polo Consorcio Zona Franca de Vigo e polo Instituto  Galego de Promoción Económica en calidade de responsables do tratamento. Serán tratados co fin de avaliar e valorar as iniciativas presentadas, de xestionar a participación no Programa e de difundilo, así como de facer promoción do mesmo

Si, o feito de que o proxecto non encaixe nas temáticas propostas non supón que non poidan ser  elixibles, con todo, terán preferencia aqueles que encaixen nas temáticas indicadas.