Skip to content

HIGH TECH AUTO

ONDE
A TECNOLOXÍA
ARRANCA

Incubadora de Alta Tecnología para o fomento da innovación e a
transferencia de tecnoloxía ao sector automoción e compoñentes

Prazo ampliado
DATA PECHE CONVOCATORIA 30/06/2020

PRESENTA O TEU PROXECTO

INCUBADORA High Tech Auto

A Incubadora High Tech Auto de Galicia é un proxecto que está cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) cunha taxa de cofinanciamento do 80% dentro do Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 no marco do programa «Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes» da Fundación Incyde.

É unha iniciativa promovida polo Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV) e pola Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Unha incubadora de empresas proporciona un espazo ou ambiente físico no que os emprendedores poden desenvolver as súas iniciativas empresariais e acceder a ferramentas, recursos, contactos, capacitacións e relacións que necesitan para crecer

e desenvolver a súa capacidade de xestión no mercado local, nacional e internacional, catapultando iniciativas mediante a xeración dunha nova perspectiva e actitude empresarial, vista desde o punto de vista da innovación.

A incubadora HIGH TECH AUTO de Galicia especializada no sector da automoción supón unha oportunidade para favorecer a transferencia de tecnoloxía ao tecido empresarial do sector de automoción, sector auxiliar de compoñentes e servizos avanzados para a industria da automoción a través de vehículos de transferencia de tecnoloxía. Ten como obxectivo favorecer a pre-incubación, incubación e post-incubación de ideas e proxectos tecnolóxicos en fase semente ou incipiente coa idea de validalas e transferilas ao mercado do sector da automocióncon a idea de validar idéalas/tecnoloxías para posteriormente construír un modelo de negocio de innovador ao redor dela.

BASES DO PROXECTO

¿QUÉ BUSCAMOS?

O programa está aberto a todas aquelas iniciativas emprendedoras de carácter innovador vinculadas co sector de automoción, sector auxiliar de compoñentes e servizos avanzados para a industria da automoción, xa sexa en produto/servizo, en procesos e/ou no modelo de negocio, ou tecnoloxías.

PRESENTA O TEU PROXECTO

¿QUÉ OFRECEMOS?

Establécese un conxunto de talleres que reforzarán os
proxectos seleccionados permitiendo o santo de “IDEA” a
“PROXECTO EMPRESARIAL”

TALLERES DE FOMENTO DA INNOVACIÓN

Desenvolvemento dun programa para a operación tecnolóxica
internacional e a internacionalización dos emprendedores e as
empresas micropymes incubadas.

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN

Apoio de diferentes entidades de financiamento, fondos de inversión e empresas de capital riesgo que buscarán apoiar financieramente e mediante inversión directa as empresas incubadas.

ACCESO A FINANCIAMENTO

Para favorecer o networking dos proxectos, a incubadora promove un ambicioso programa orientado a establecer contactos entre os distintos Stakeholders asociados aos mesmos.

PROGRAMAS NETWORKING

Espazo de incubación compartido (coworking), Salas individuais, Laboratorio de fabricación e servizos digixitais e tecnolóxicos da automoción.

ACCESO AOS ESPAZOS FÍSICOS DA INCUBADORA

A Incubadora de Alta Tecnoloxía do Sector da Automoción conta con programas formativos e de mentorización dirixidos a favorecer a preincubación, incubación e a consolidación dos proxectos incubados.

FORMACIÓN E MENTORIZACIÓN

Para promover e facilitar a transferencia tecnolóxica, que aglutinará equipamento tecnolóxico e dixital destiando para validar productos e servizos dos proxectos incubados, ou madurar e adaptar o desenvolvemento dos mesmos hacia empresas do sector da automoción e auxiliares.

LABORATORIO DE FABRICACIÓN

12 MESES

De incubación prorrogables a outros 12 meses

GRATIS

Presenta o teu Proxecto e participa de forma totalmente gratuita

CALENDARIO

ACTUALIDADE

Ver todo

UNHA MANEIRA DE FACER EUROPA

Fondo de Desarrollo Regional (FEDER)

Zona Franca
Xunta
Igape
Cámaras
UE